Qui som

 

LA NOSTRA HISTÒRIA
 

La figura de l’Administrador de Finques, tal com l’entenem avui dia, neix a Barcelona el 1936, amb l’aprovació, pel Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya, dels Estatuts de l’Associació d’Administradors de Finques de Barcelona. El funcionament d’aquesta Associació es va interrompre per la Guerra Civil.

A la postguerra, els administradors de finques es tornen a agrupar en petites associacions locals amb la finalitat de defensar els seus associats. L'any 1945, el Sr. Esteve Dilmé i Gelada funda l'Associació d'Administradors de Finques de Barcelona, que l'any 1964 es va convertir en la Secció de Barcelona de l'Agrupació Nacional-Sindical d'Administradors de Finques, creada aquell mateix any. El Sr. Dilmé, que també n'era el vicepresident nacional, va nomenar el 16 de gener de 1964 al Sr. Miquel Vidal i Arquer com a gestor d'organització de l'agrupació nacional a Girona. Posteriorment, el 21 de maig d'aquell mateix any, es va celebrar al saló d'actes del Sindicat Provincial d'Activitats Diverses de Girona, l'acte de constitució de la Secció Provincial de Girona de l'Agrupació Nacional-Sindical d'Administradors de Finques, embrió del posterior Col·legi d'Administradors de Finques de Girona.



L'any 1968 es funda, mitjançant el Decret 693/1968 d'1 d'abril, ja com a Corporació de caràcter professional, el Col·legi Sindical d'Administradors de Finques d'Espanya, que té plena capacitat jurídica per al compliment de les seves finalitats i l’exercici de les seves facultats, gaudint, als efectes civils i administratius, del rang i privilegi de les Corporacions de Dret Públic. Les seccions de Barcelona i Girona passen a formar part d'aquesta nova organització, mentre que la de Tarragona s'havia de constituir en assemblea el 24 d'abril de 1970. L’acte va estar presidit  pel Sr. Mariano Pellicer, Secretari Tècnic de la Delegació Provincial de Sindicats de Tarragona, en representació del Delegat provincial, i el Sr. Esteve Dilmé i Gelada com a president del Col·legi de Barcelona i Vicepresident de la Junta Nacional d’Administradors de Finques.

No obstant això, els criteris per formar la junta de govern eren molt dispars: van sorgir tres candidatures i, després d’una llarga sessió, l’assemblea es va cloure sense cap tipus d‘entesa. Al llarg de tres anys hi va haver una Junta Provisional presidida pel Sr. Martí Gavaldà, però per motius de salut va haver de deixar el seu càrrec i deixar pas al Sr. Viader, qui va actuar de president. Finalment, el 20 de juny de 1973 es va celebrar una Assemblea General, presidida pel Sr. Esteve Dilmé, i el Sr. Antonio Viader com a president en funcions. Va ser llavors quan el Col·legi de Tarragona es va incorporar de manera plena a les tasques del Col·legi Nacional d’Administradors de Finques amb el Sr. Salvador Martí Moya com a president.

L’any 1981, la Junta de Govern del Col·legi Nacional, amb la finalitat d’agilitzar la defensa dels drets i interessos dels professionals de l’Administració de Finques en tot el territori nacional, va sol·licitar la constitució dels Col·legis Territorials d’Administradors de Finques, els quals es van segregar del Col·legi Nacional per tenir entitat pròpia. La llei va establir que els Consells Territorials, en el cas de Catalunya, corresponien a Barcelona-Lleida, Girona i Tarragona. Tots els Consells Territorials d'Espanya es van unir creant el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

Finalment, amb l'objectiu de coordinar els Col·legis que l’integren i representar la professió d’Administrador de Finques en tots els aspectes i àmbits, l'any 1982 els Col·legis Territorials de Barcelona-Lleida, Girona i Tarragona s'uneixen per crear el Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya.