Autors de la revista: Francesc Xavier Quintana i Roig