Articles

Article 2

Ni que sigui per negació (Art. 2 Decret 95/2000, de 22 de febrer. “Són d’ús públic (…) totes aquelles que no són d'ús particular”)