Autors de la revista: Joan-Andreu Reverter i Garriga